WORKSHOPS

Workshops im Juni / Juli 2018

Workshops im August 2018

monane-handmade-ceramics-Workshop-porzellan-malen

Workshops im September 2018

monane-handmade-ceramics-Workshop-porzellan1

Workshops im Oktober 2018

monane-handmade-ceramics-Workshop-xmas-christbaumkugeln
monane-handmade-ceramics-Workshop-xmas-Baumschmuck

Workshops im November 2018